วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

โรงเรียนสมุยบริหารธุรกิจอบรมจริยธรรมที่ทีปภาวัน


       มื่อวันที่ ๑๗ ถึง ๑๙ กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา นายเสนีย์ ใจเย็น ผู้อำนวยการโรงเรียน สมุยบริหารธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครู ได้นำคณะนักเรียนจำนวน ๔๕ คน มาเข้ารับการอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ทีปภาวันธรรมสถาน การอบรมมีทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับการนำธรรมะไปเป็นหลักในการดำเนินชีวิต และในส่วนของการอบรมจิตใจ ให้มีวินัย มีความอดทน มีสมาธิ

Picture


         ตลอดการอบรมนักศึกษาแต่ละคน ต่างให้ความร่วมมือ แม้ว่าหลายคน อาจจะรู้สึกไม่สะดวกสบาย และต้องฝืนและอดทนกับการนอนตื่นเช้า นั่งสวดมนต์ และนั่งฝึกสมาธิอย่างต่อเนื่องนานๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละคนไม่คุ้นเคยมาก่อน แต่นักศึกษาก็สามารถอดทนเข้าร่วมกิจกรรมทุกอย่าง ที่ทางทีปภาวันธรรมสถานได้กำหนดให้


ในการฝึกอบรมครั้งนี้ พระอาจารย์มานพ ซึ่งเป็นพระวิทยากรจากสวนโมกขพลาราม เป็นผู้การให้การฝึกอบรมตลอดรายการ พระอาจารย์มานพ เป็นพระวิทยากรที่มีความชำนาญในการอบรมเยาวชนทุกรุ่น สามารถอบรมบรรยายได้ทุกลักษณะ การบรรยายทุกครั้งจึงครบครันทั้งเนื้อหาสาระ ความหรรษา และความซาบซึ้งกินใจ จึงเชื่อว่านักศึกษาแต่ละคนจะได้ข้อคิดและธรรมะ ไปใช้ในชีวิตประจำวัน และได้รับประโยชน์ไม่มากก็น้อย จากการรับการอบรมจากพระอาจารย์มานพในครั้งนี้


Picture

พร้อมกันนี้ ถือเป็นโอกาสอันดีสำหรับนักศึกษาที่เข้าร่วมอบรมจริยธรรมในครั้งนี้ เนื่องจากวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ตรงกับวันมาฆะบูชา ซึ่งเป็นวันสำคัญอย่างยิ่งวันหนึ่งในพระพุทธศาสนา ทุกปีทางทีปภาวันธรรมสถาน จะมีกิจกรรมฟังเทศน์และเวียนเทียนในวันนี้ โดยมีพุทธศาสนิกชนจำนวนหนึ่งขึ้นมาร่วมประกอบพิธี ที่ทางทีปภาวันธรรมสถานจัดขึ้น 


Picture

ดังนั้นในปีนี้ นักศึกษาซึ่งอยู่ในระหว่างการอบรมจึงมีโอกาสได้ร่วมกิจกรรมวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนา ซึ่งในเวลาปกติทุกปีนักศึกษาหลายคนอาจจะไม่มีโอกาสเช่นนี้ การได้มีโอกาสสัมผัสกับวัฒนธรรมประเพณีทางศาสนา ที่เป็นรากเหง้าของสังคมไทย จะช่วยให้นักศึกษาได้ซึมซับคุณค่าอันดีงามหลายอย่างที่แฝงอยู่ ซึ่งจะนำไปสู่การหล่อหลอมกล่อมเกลา ให้จิตใจเกิดความอ่อนโยนเยือกเย็น พร้อมทั้งเห็นคุณค่าและภาคภูมิใจในความเป็นคนไทย   

Picture

 แม้การเข้ามาฝึกอบรมในระยะเวลาอันสั้น จะไม่สามารถหวังผลอะไรได้มาก แต่ถือเป็นความพยายามที่น่าสรรเสริญ สำหรับผู้บริหารและครูอาจารย์ ในการพยายามนำสิ่งที่ดีเข้าสู่ชีวิตของนักศึกษาซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบดูแล เป็นการช่วยให้นักศึกษาซึ่งอยู่วัยรุ่น อันเป็นวัยหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญ มีเกราะคุ้มกันชีวิตภายใน สามารถผ่านช่วงวัยสำคัญ ก้าวสู่วัยผู้ใหญ่ที่เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ เป็นความหวังของสังคมในอนาคตข้างหน้าต่อไป

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น