วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สามเณรเยาวชนเกาะสมุย เข้าอบรมธรรมปฏิบัติที่ทีปภาวัน


ระหว่างวันที่ ๒๐ ตุลาคม ถึง วันที่ ๕ พฤศจิกายนที่ผ่านมา ซึ่งเป็นช่วงปิดเรียนภาคต้น เยาวชนลูกหลานชาวเกาะสมุย ซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษา จากโรงเรียนทั่วเกาะสมุยจำนวน ๙๖ คน ได้บรรพชาเป็นสามเณร โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระภาวนาโพธิคุณ (หลวงพ่อโพธิ์) ได้มอบหมายให้คณะพระอาจารย์จากสวนโมกขพลาราม มาเป็นพระพี่เลี้ยง และเป็นวิทยากร ผู้ให้การฝึกอบรมตลอดช่วงเวลาบรรพชา


พระอาจารย์นำสามเณรฝึกนั่งสมาธิ

นอกเหนือจากการฝึกอบรมด้านจริยธรรม และความรู้ทางพระพุทธศาสนาทั่วไปแล้ว สามเณร ๙๖ รูป ยังได้เข้ารับการฝึกอบรมธรรมะภาคปฏิบัติร่วมด้วย ซึ่งทางทีปภาวันธรรมสถาน ได้ถวายการอุปถัมภ์อำนวยความสะดวกในส่วนของการฝึกอบรมธรรมะภาคปฏิบัติในครั้งนี้


เดินจงกรมที่ลานธรรม

เยาวชนในวัยนี้ พร้อมจะซึมซับรับเอาสิ่งต่างๆ ทั้งด้านดีและไม่ดีได้โดยง่าย การบวชเข้ามารับการฝึกฝน แม้จะเป็นระยะเวลาไม่นานนัก แต่ถือว่าเป็นการบ่มเพาะหรือปลูกฝัง คุณธรรม ที่มีส่วนสำคัญ ซึ่งจะช่วยให้ชีวิตของเยาวชนเหล่านี้ เติบโตขึ้นมาอย่างมีคุณภาพ มีความสุขอย่างยั่งยืน และแท้จริง ตามที่ผู้ปกครองและสังคมคาดหวังได้


สามเณรเดินแถวด้วยความเรียบร้อยลงไปรับภัตตาหารเช้าที่โรงฉัน

หลวงพ่อพุทธทาสภิกขุ เคยกล่าวไว้ว่า "ศีลธรรมของเยาวชน คืออนาคตของโลก" จึงเป็นหน้าที่ของทุกฝ่ายที่ปรารถนาจะเห็นอนาคตที่ดีงามของสังคม ควรต้องช่วยกับประคับประคอง ชักจูง โน้มน้าว หรือหาวิธีการที่จะทำให้เยาวชนไม่เหินห่าง จากวิถีการดำเนินชีวิตที่อยู่ในกรอบแห่งศีลธรรมจรรยา


เตรียมตัวรับภัตตาหารเช้าด้วยความสงบสำรวม

นี้จึงเป็นหนึ่งในโครงการ ที่หลายฝ่ายในเกาะสมุยได้ส่งเสริมและสนับสนุน เป็นตัวอย่างแห่งความร่วมมือ ที่จะช่วยผลักดัน ให้จุดประสงค์ดังกล่าวเป็นจริง และสัมฤทธิ์ผลขึ้นมาได้

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น