แนะนำเว็บไซด์ dipabhavan.org
          ทีปภาวันธรรมสถาน ได้เปิดเว็บไซด์ dipabhavan.org เพื่อเพิ่มช่องทางในการเผยแผ่กิจกรรมของทางทีปภาวันธรรมสถานอีกช่องทางหนึ่ง และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม จะได้หาข้อมูลและรายละเอียดได้มากขึ้น ก่อนตัดสินใจเดินทางมา
         
         ภายในเว็บไซด์ได้จัดทำข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็น และรายละเอียดด้านต่างๆ  ทั้งประวัติความเป็นมา หลักสูตรการฝึกอบรม ตารางการฝึกอบรม การสมัครเข้าร่วมอบรม การเดินทางมา ภาพบรรยากาศกิจกรรม การฝึกอบรม และอาคารสถานที่ พร้อมยังมีบทความธรรมะทั่วไป สำหรับท่านที่สนใจ

           ส่วนท้ายของหน้าแรกมีปฏิทิน บอกช่วงเวลาที่มีกิจกรรมการอบรมในแต่ละเดือน ทั้งในช่วงเวลาปกติ และการอบรมพิเศษนอกช่วงเวลา นอกจากนี้ ยังมีกล่องแสดงความคิดเห็นสำหรับท่านที่เป็นสมาชิกของเฟ๊ชบุค ที่ต้องการสอบถามรายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับกิจกรรม หรือเข้ามาฝากข้อความทักทายปราศรัย 

            dipabhavan.org จึงเป็นห้องรับแขกอีกแห่งหนึ่ง ของทีปภาวันธรรมสถาน ที่ยินดีต้อนรับทุกท่านที่เข้าเยี่ยมชม