วันจันทร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2553

อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมสุภาพสตรี (๒) Ladies Dormitory


ด้านซ้ายมือของอาคารห้องสมุดจะเป็นอาคารโรงครัว ส่วนด้านขวามือ จะมีถนนปูอิฐบล๊อกตัวหนอนเป็นทางลงเนิน ไปสู่อาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมสุภาพสตรี เดินลงไปก็จะพบที่นั่งพักอิิริยาบถดังภาพ ซึ่งเป็นมุมโปรดของหลายคนเช่นกัน
เดินเลี้ยวขวาต่อมาจะเห็นอาคารที่พักซึ่่งจะอยู่ระดับต่ำกว่าถนน ต้องเดินลงบันไดไปอีกภาพด้านหน้า ของอาคารที่พักผู้ปฏิบัติธรรมสุภาพสตรี
ภาพด้านหน้าเต็ม
ตัวอาคารปีกขวาปีกซ้ายของตัวอาคารบริเวณห้องน้ำ และห้องอาบน้ำภายในตัวอาคาร
ห้องอาบน้ำห้องน้ำอ่างล้างมือเตียงนอนผู้ปฏิบัิติ เน้นความเรียบง่าย และสามัญฝึกหัดลดความสบายทางกาย พัฒนาให้เกิดความสบายทางจิตแนวเตียงนอนผู้ปฏิบัติ


การอยู่ร่วมกันระหว่างหมู่กัลยาณมิตร ย่อมเกิดการเรียนรู้ธรรมะ
คือความมีน้ำใจ เมตตา และแบ่งปันผู้ปฏิบัติธรรม นอนแต่พอดี พูดแต่พอดี ทานแต่พอดี


ห้องพักส่วนตัว ในจำนวนจำกัด สำหรับเจ้าหน้าที่ หรือผู้ปฏิบัติที่มาถึงก่อนสภาพภายในห้อง ขณะมีผู้ปฏิบัติมาพัก