วันศุกร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2553

เรียนธรรมจากธรรมชาติ Sea scenery
ธรรมชาติ ให้ชีวิตธรรมชาติ ให้ความรื่นรมย์


ธรรมชาติ ให้การเกื้อกูลนอกจากนี้ หากเห็นธรรมชาติ
โดยความเป็นสิ่งที่ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงและเห็น่โดยความเป็นสิ่งที่ไม่อาจดำรงอยู่โดยเอกเทศเพราะต้องพึ่งพิงอิงอาศัยสิ่งอื่่นๆ เพื่อการดำรงอยู่ของตนแล้วน้อมเข้ามาพิจารณาชีวิตของตน ที่ประกอบด้วย รูปนาม กายใจ
ซึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่ง


ธรรมชาติภายนอก ก็สามารถให้มุมมองทางสติปัญญาที่จะช่วยให้เห็นความจริงของชีวิตความจริงที่จะทำให้ปล่อยวางความยึดมั่น
อันเป็นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งปวง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น