ภาพบรรยากาศการฝึกอบรม


ภาพการฝึกอบรม ต้องขออภัยที่ภาพอาจจะเล็กไปหน่อย แต่เจตนาเพียงให้ผู้อ่านเห็นภาพบรรยากาศทั่วๆ ไป และเพื่อความรวดเร็วในการโหลดหน้าเว็บ 

ในภาพ ขณะหลวงพ่อนำผู้ปฏิบัติลงจากลานธรรมขีรธารา หลังจากฝึกปฏิบัติเสร็จ
ภาพผู้ปฏิบัติบนลานธรรมขีรธารา
บรรยากาศบนศาลาปฏิบัติธรรม
ผู้เข้าอบรมถ่ายภาพหมู่ร่วมกับหลวงพ่อ และพระวิทยากร
ผู้ปฏิบัติขณะเดินจงกรมพร้อมกันบนศาลาปฏิบัติธรรม
หลวงพ่อโพธิ์บรรยายธรรมะ อบรมผู้ปฏิบัติ
บรรยากาศการปฏิบัติที่บริเวณลานธรรม